بهار

به انتظار فصل تو تمام فصل ها گذشت

روزها در پی هم گذشتند و همچنان از اتفاقات گذشته مایوس و ناامید  

به دنبال پلی می گردم که بتواند فاصله های ما را کمتر کند. 

تمام شوق و اشتیاق گذشته ام را در خاک سرد حیاط خانه ی آرزوهایم دفن کردم  

و آن خاک سرد و نمناک تمام گذشته ام را مانند کاغذ سیاهی حذف کرد.  

دیگر به چه امیدی ابرهای سنگین سرنوشت را کنار زنم  تا  

شاید آفتاب اعتماد یخ های سرد و انبوه زندکی ام را ذوب کند.

+نوشته شده در یکشنبه 11 مهر 1389ساعت11:23توسط بهار | نظرات (12)

نظرات (12) نظرات (12)